<em id="rj9jb"><acronym id="rj9jb"></acronym></em>

  油氣儲運網

   找回密碼
   立即注冊

  一步快速登錄

  掃掃登錄網站

  一步迅速開始

  chuyunhuiyi
  查看: 115106|回復: 76
  打印 上一主題 下一主題

  CAD標準件圖庫(200種 5591個dwg文件)留著必用!

    [復制鏈接]
  跳轉到指定樓層
  樓主
  發表于 2013-5-18 10:52:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  壓縮率很高,解壓后800M

  包含200種 5591個dwg文件,非常豐富。

  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B
  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B
  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B

  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B

  方頭緊定螺釘 - 短圓柱錐端 - GB 86-88
  方頭緊定螺釘 - 平端 - GB 821-88
  方頭螺栓 - GB 8-88
  方頭螺栓 - GB 35-88
  方斜墊圈 - GB 852-88
  方斜墊圈 - GB 853-88
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-A
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-C
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-D
  溝槽銷 - GB-T 13829.1 - 92-B
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-A
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-B
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-C
  溝槽銷 - GB-T 13829.3-92-A
  滾花高頭螺釘 - GB 834-88
  滾花螺母 - GB 806-88
  滾花螺母 - GB 807-88
  滾花平頭螺釘 - GB 835-88
  滾花頭不脫出螺釘 - GB 839-88 - A
  滾花頭不脫出螺釘 - GB 839-88 - B
  滾花小頭螺釘 - GB 836-88
  環形螺母 - GB 63-88
  活節螺栓 - GB 798-88
  活節螺栓 - GB 799-88
  活節螺栓 - GB 825-88
  活節螺栓 - GB 825-88-B
  鋸齒鎖緊墊圈 - GB 861.2-87
  鋸齒鎖緊墊圈 - GB 862.2-87
  開槽半沉頭不脫出螺釘GB_949_88
  開槽半沉頭螺釘GB_69_85
  開槽沉頭不脫出螺釘GB_948_88
  開槽大圓柱頭螺釘 - GB 65-85
  開槽大圓柱頭螺釘 - GB 833-88
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - A
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - B
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - C M
  開槽盤頭不脫出螺釘 - GB 837-88
  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B

  目錄續在下樓。。。  該貼已經同步到 helloshigy的微博

  CAD標準件圖庫(200種 5591個dwg文件).part01.rar

  30 MB, 下載次數: 2257

  售價: 3 金幣  [記錄]

  CAD標準件圖庫(200種 5591個dwg文件).part02.rar

  1.25 MB, 下載次數: 684

  售價: 3 金幣  [記錄]


  油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
  2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
  3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
  4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
  5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
  6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
  7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

  沙發
   樓主| 發表于 2013-5-18 10:53:59 | 只看該作者


  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B

  方頭緊定螺釘 - 短圓柱錐端 - GB 86-88
  方頭緊定螺釘 - 平端 - GB 821-88
  方頭螺栓 - GB 8-88
  方頭螺栓 - GB 35-88
  方斜墊圈 - GB 852-88
  方斜墊圈 - GB 853-88
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-A
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-C
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-D
  溝槽銷 - GB-T 13829.1 - 92-B
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-A
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-B
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-C
  溝槽銷 - GB-T 13829.3-92-A
  滾花高頭螺釘 - GB 834-88
  滾花螺母 - GB 806-88
  滾花螺母 - GB 807-88
  滾花平頭螺釘 - GB 835-88
  滾花頭不脫出螺釘 - GB 839-88 - A
  滾花頭不脫出螺釘 - GB 839-88 - B
  滾花小頭螺釘 - GB 836-88
  環形螺母 - GB 63-88
  活節螺栓 - GB 798-88
  活節螺栓 - GB 799-88
  活節螺栓 - GB 825-88
  活節螺栓 - GB 825-88-B
  鋸齒鎖緊墊圈 - GB 861.2-87
  鋸齒鎖緊墊圈 - GB 862.2-87
  開槽半沉頭不脫出螺釘GB_949_88
  開槽半沉頭螺釘GB_69_85
  開槽沉頭不脫出螺釘GB_948_88
  開槽大圓柱頭螺釘 - GB 65-85
  開槽大圓柱頭螺釘 - GB 833-88
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - A
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - B
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - C M
  開槽盤頭不脫出螺釘 - GB 837-88

  開槽盤頭定位螺釘 - GB 828-88
  開槽盤頭螺釘 - GB 67-85
  開槽球面大圓柱頭螺釘 - GB 947-88
  開槽球面圓柱頭螺釘 - GB 946
  開槽無頭緊定螺釘 - 凹端 - GB 74-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 長圓柱端 - GB 75-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 長圓柱球面端 - GB 83-88
  開槽無頭緊定螺釘 - 平端 - GB 73-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 圓柱端 - GB 79-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 錐端 - GB 72-88
  開槽無頭軸位螺釘 - GB 831
  開槽圓柱端定位螺釘 - GB 829-88
  開槽圓柱頭軸位螺釘 - GB 830
  開槽錐端緊定螺釘 - GB 71-85
  開囗銷 - GB 91-86
  開尾圓錐銷 - GB 877-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5787-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5788-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5789-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5790-86
  六角蓋形螺母 - GB 802-88
  六角蓋形螺母 - GB 923-88
  六角開槽螺母 - GB 6178-86
  六角開槽螺母 - GB 6179-86
  六角開槽螺母 - GB 6180-86
  六角開槽螺母 - GB 6181-86
  六角開槽螺母 - GB 9457-88
  六角開槽螺母 - GB 9458-88
  六角開槽螺母 - GB 9459-88
  六角頭不脫出螺釘 - GB 838-88
  六角頭螺栓 - GB 27-88
  六角頭螺栓 - GB 28-88
  六角頭螺栓 - GB 29.2-88
  六角頭螺栓 - GB 31.1-88
  六角頭螺栓 - GB 31.3-88
  六角頭螺栓 - GB 32.2-88
  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B

  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B

  方頭緊定螺釘 - 短圓柱錐端 - GB 86-88
  方頭緊定螺釘 - 平端 - GB 821-88
  方頭螺栓 - GB 8-88
  方頭螺栓 - GB 35-88
  方斜墊圈 - GB 852-88
  方斜墊圈 - GB 853-88
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-A
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-C
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-D
  溝槽銷 - GB-T 13829.1 - 92-B
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-A
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-B
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-C
  溝槽銷 - GB-T 13829.3-92-A
  滾花高頭螺釘 - GB 834-88
  滾花螺母 - GB 806-88
  滾花螺母 - GB 807-88
  滾花平頭螺釘 - GB 835-88
  滾花頭不脫出螺釘 - GB 839-88 - A
  滾花頭不脫出螺釘 - GB 839-88 - B
  滾花小頭螺釘 - GB 836-88
  環形螺母 - GB 63-88
  活節螺栓 - GB 798-88
  活節螺栓 - GB 799-88
  活節螺栓 - GB 825-88
  活節螺栓 - GB 825-88-B
  鋸齒鎖緊墊圈 - GB 861.2-87
  鋸齒鎖緊墊圈 - GB 862.2-87
  開槽半沉頭不脫出螺釘GB_949_88
  開槽半沉頭螺釘GB_69_85
  開槽沉頭不脫出螺釘GB_948_88
  開槽大圓柱頭螺釘 - GB 65-85
  開槽大圓柱頭螺釘 - GB 833-88
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - A
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - B
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - C M
  開槽盤頭不脫出螺釘 - GB 837-88

  開槽盤頭定位螺釘 - GB 828-88
  開槽盤頭螺釘 - GB 67-85
  開槽球面大圓柱頭螺釘 - GB 947-88
  開槽球面圓柱頭螺釘 - GB 946
  開槽無頭緊定螺釘 - 凹端 - GB 74-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 長圓柱端 - GB 75-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 長圓柱球面端 - GB 83-88
  開槽無頭緊定螺釘 - 平端 - GB 73-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 圓柱端 - GB 79-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 錐端 - GB 72-88
  開槽無頭軸位螺釘 - GB 831
  開槽圓柱端定位螺釘 - GB 829-88
  開槽圓柱頭軸位螺釘 - GB 830
  開槽錐端緊定螺釘 - GB 71-85
  開囗銷 - GB 91-86
  開尾圓錐銷 - GB 877-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5787-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5788-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5789-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5790-86
  六角蓋形螺母 - GB 802-88
  六角蓋形螺母 - GB 923-88
  六角開槽螺母 - GB 6178-86
  六角開槽螺母 - GB 6179-86
  六角開槽螺母 - GB 6180-86
  六角開槽螺母 - GB 6181-86
  六角開槽螺母 - GB 9457-88
  六角開槽螺母 - GB 9458-88
  六角開槽螺母 - GB 9459-88
  六角頭不脫出螺釘 - GB 838-88
  六角頭螺栓 - GB 27-88
  六角頭螺栓 - GB 28-88
  六角頭螺栓 - GB 29.2-88
  六角頭螺栓 - GB 31.1-88
  六角頭螺栓 - GB 31.3-88
  六角頭螺栓 - GB 32.2-88

  六角頭螺栓 - GB 5780-86
  六角頭螺栓 - GB 5781-86
  六角頭螺栓 - GB 5782-86
  六角頭螺栓 - GB 5783-86
  六角頭螺栓 - GB 5784-86
  六角頭螺栓 - GB 5785-86
  六角頭螺栓 - GB 5786-86
  六角頭螺栓 - GB-T 1228-91
  螺紋圓柱銷 - GB 878-86
  埋頭鉚釘 - GB 954-86
  鉚釘 - GB 863.1-86
  鉚釘 - GB 863.2-86
  鉚釘 - GB 867-86

  其他見樓下


  板凳
   樓主| 發表于 2013-5-18 10:54:14 | 只看該作者
  內六角花形半沉頭螺釘GB_2674_86
  內六角花形盤頭螺釘 - GB 2672-86
  內六角花形圓柱頭螺釘 - GB 6190-86
  內六角花形圓柱頭螺釘 - GB 6191-86
  內六角緊定螺釘 - 凹端 - GB 80-85
  內六角緊定螺釘 - 平端 - GB 77-85
  內六角緊定螺釘 - 錐端 - GB 78-85
  內六角圓柱頭螺釘 - GB 70-85
  內六角圓柱頭軸肩螺釘 - GB 5281
  內螺紋圓錐銷 - GB 118-86
  平頭鉚釘 - GB 109-86
  平錐頭鉚釘 - GB 868-86
  普通螺紋_GB_196-81
  十字槽半沉頭螺釘 H_GB_820_85
  十字槽半沉頭螺釘 Z GB_820_85
  十字槽沉頭螺釘 H_GB_819_85
  十字槽沉頭螺釘 Z_GB_819_85
  十字槽小盤頭螺釘 型式 H - GB 818-85
  十字槽小盤頭螺釘 型式 H - GB 823-88
  十字槽圓柱頭螺釘 - GB 822-88
  雙頭螺柱 - GB 897-88
  雙頭螺柱 - GB 898-88
  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B

  T 形槽用螺栓 - GB 37-88
  半沉頭鉚釘 - GB 870-86
  半圓頭方頸螺栓 - GB 12-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 14-88
  半圓頭方頸螺栓 - GB 801-88
  側面帶孔圓螺母 - GB 816-88
  沉頭帶榫螺栓_GB_11_88
  沉頭螺釘GB_68_85
  沉頭鉚釘 - GB 869-86
  沉頭雙榫螺栓
  大半圓頭帶榫螺栓 - GB 15-88
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 861.1-87
  帶齒鎖緊墊圈 - GB 862.1-87
  帶孔銷 - GB 880-86
  彈簧墊圈 - GB 93-87
  彈簧墊圈 - GB 859-87
  彈簧墊圈 - GB 7244-87
  彈性圓柱銷 - GB 879-86
  墊圈 - GB 95-85
  墊圈 - GB 96-85
  墊圈 - GB 97.1-85
  墊圈 - GB 97.2-85
  墊圈 - GB 848-85
  墊圈 - GB 849-88
  墊圈 - GB 850-88
  墊圈 - GB 851-88
  墊圈 - GB 851-88 - B
  墊圈 - GB 860-87
  墊圈 - GB 955-87
  墊圈 - GB 5287-85
  墊圈 - GB-T 1230-91
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 普通- GB 62-88 - B
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - A
  蝶形螺母 細牙- GB 62-88 - B
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 A
  端面帶孔圓螺母 - GB 815-88 B

  方頭緊定螺釘 - 短圓柱錐端 - GB 86-88
  方頭緊定螺釘 - 平端 - GB 821-88
  方頭螺栓 - GB 8-88
  方頭螺栓 - GB 35-88
  方斜墊圈 - GB 852-88
  方斜墊圈 - GB 853-88
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-A
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-C
  溝槽銷 - GB-T 13829.1-92-D
  溝槽銷 - GB-T 13829.1 - 92-B
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-A
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-B
  溝槽銷 - GB-T 13829.2-92-C
  溝槽銷 - GB-T 13829.3-92-A
  滾花高頭螺釘 - GB 834-88
  滾花螺母 - GB 806-88
  滾花螺母 - GB 807-88
  滾花平頭螺釘 - GB 835-88
  滾花頭不脫出螺釘 - GB 839-88 - A
  滾花頭不脫出螺釘 - GB 839-88 - B
  滾花小頭螺釘 - GB 836-88
  環形螺母 - GB 63-88
  活節螺栓 - GB 798-88
  活節螺栓 - GB 799-88
  活節螺栓 - GB 825-88
  活節螺栓 - GB 825-88-B
  鋸齒鎖緊墊圈 - GB 861.2-87
  鋸齒鎖緊墊圈 - GB 862.2-87
  開槽半沉頭不脫出螺釘GB_949_88
  開槽半沉頭螺釘GB_69_85
  開槽沉頭不脫出螺釘GB_948_88
  開槽大圓柱頭螺釘 - GB 65-85
  開槽大圓柱頭螺釘 - GB 833-88
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - A
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - B
  開槽帶孔球面圓柱頭螺釘 - GB 832-88 - C M
  開槽盤頭不脫出螺釘 - GB 837-88

  開槽盤頭定位螺釘 - GB 828-88
  開槽盤頭螺釘 - GB 67-85
  開槽球面大圓柱頭螺釘 - GB 947-88
  開槽球面圓柱頭螺釘 - GB 946
  開槽無頭緊定螺釘 - 凹端 - GB 74-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 長圓柱端 - GB 75-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 長圓柱球面端 - GB 83-88
  開槽無頭緊定螺釘 - 平端 - GB 73-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 圓柱端 - GB 79-85
  開槽無頭緊定螺釘 - 錐端 - GB 72-88
  開槽無頭軸位螺釘 - GB 831
  開槽圓柱端定位螺釘 - GB 829-88
  開槽圓柱頭軸位螺釘 - GB 830
  開槽錐端緊定螺釘 - GB 71-85
  開囗銷 - GB 91-86
  開尾圓錐銷 - GB 877-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5787-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5788-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5789-86
  六角法蘭面螺栓 - GB 5790-86
  六角蓋形螺母 - GB 802-88
  六角蓋形螺母 - GB 923-88
  六角開槽螺母 - GB 6178-86
  六角開槽螺母 - GB 6179-86
  六角開槽螺母 - GB 6180-86
  六角開槽螺母 - GB 6181-86
  六角開槽螺母 - GB 9457-88
  六角開槽螺母 - GB 9458-88
  六角開槽螺母 - GB 9459-88
  六角頭不脫出螺釘 - GB 838-88
  六角頭螺栓 - GB 27-88
  六角頭螺栓 - GB 28-88
  六角頭螺栓 - GB 29.2-88
  六角頭螺栓 - GB 31.1-88
  六角頭螺栓 - GB 31.3-88
  六角頭螺栓 - GB 32.2-88

  六角頭螺栓 - GB 5780-86
  六角頭螺栓 - GB 5781-86
  六角頭螺栓 - GB 5782-86
  六角頭螺栓 - GB 5783-86
  六角頭螺栓 - GB 5784-86
  六角頭螺栓 - GB 5785-86
  六角頭螺栓 - GB 5786-86
  六角頭螺栓 - GB-T 1228-91
  螺紋圓柱銷 - GB 878-86
  埋頭鉚釘 - GB 954-86
  鉚釘 - GB 863.1-86
  鉚釘 - GB 863.2-86
  鉚釘 - GB 867-86
  免費資料下載
  內六角花形半沉頭螺釘GB_2674_86
  內六角花形盤頭螺釘 - GB 2672-86
  內六角花形圓柱頭螺釘 - GB 6190-86
  內六角花形圓柱頭螺釘 - GB 6191-86
  內六角緊定螺釘 - 凹端 - GB 80-85
  內六角緊定螺釘 - 平端 - GB 77-85
  內六角緊定螺釘 - 錐端 - GB 78-85
  內六角圓柱頭螺釘 - GB 70-85
  內六角圓柱頭軸肩螺釘 - GB 5281
  內螺紋圓錐銷 - GB 118-86
  平頭鉚釘 - GB 109-86
  平錐頭鉚釘 - GB 868-86
  普通螺紋_GB_196-81
  十字槽半沉頭螺釘 H_GB_820_85
  十字槽半沉頭螺釘 Z GB_820_85
  十字槽沉頭螺釘 H_GB_819_85
  十字槽沉頭螺釘 Z_GB_819_85
  十字槽小盤頭螺釘 型式 H - GB 818-85
  十字槽小盤頭螺釘 型式 H - GB 823-88
  十字槽圓柱頭螺釘 - GB 822-88
  雙頭螺柱 - GB 897-88
  雙頭螺柱 - GB 898-88

  雙頭螺柱 - GB 899-88
  雙頭螺柱 - GB 900-88
  雙頭螺柱 - GB 901-88
  雙頭螺柱 - GB 953-88
  塑料滾花頭螺釘 - GB 840-88 - A
  塑料滾花頭螺釘 - GB 840-88 - B
  銷 - 圓頭帶槽銷 - GB-T 13829.3-92
  圓螺母 - GB 809-88 A
  圓螺母 - GB 809-88 B
  圓頭半空心鉚釘 - GB 876-86
  圓柱銷 - GB 119-86 - A
  圓柱銷 - GB 119-86 - B
  圓柱銷 - GB 119-86 - C
  圓柱銷 - GB 120-86
  圓錐銷 - GB 117-86
  自攻螺釘(GEFMSG geffill 3) - GB-T 13806.2-92 - A
  自攻螺釘(GEFMSG geffill 4) - GB-T 13806.2-92 - B
  自攻螺釘(GEFMSG geffill 5) - GB-T 13806.2-92 - C
  自攻螺釘(GEFMSG geffill 10) - GB 9456-88 - F
  自攻螺釘(GEFMSG gefrefill 15) - GB 6563-86
  自攻螺釘(GEFMSG gefrefill 16) - GB 6561-86
  自攻螺釘(GEFMSG gefrefill 17) - GB 6562-86
  自攻螺釘(GEFMSG gefrefill 18) - GB 6560-86
  自攻螺釘(GEFMSG gefrefill 19) - GB 6564-86
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 845-85 - C - H
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 845-85 - C - Z
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 845-85 - F - H
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 845-85 - F - Z
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 846-85 - C - H
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 846-85 - C - Z
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 846-85 - F - H
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 846-85 - F - Z
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 847-85 - C - H
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 847-85 - C - Z
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 847-85 - F - H
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 847-85 - F - Z
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 5282-85 - C
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 5282-85 - F
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 5283-85-C
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 5283-85-F
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 5284-85-C
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 5284-85-F
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 5285-85 - C
  自攻螺釘(鈑金用) - GB 5285-85 - F
  地板
  發表于 2013-5-18 11:26:24 | 只看該作者
  不錯   
  5#
  發表于 2013-5-18 16:38:03 | 只看該作者
  不錯,加油!:)
  6#
   樓主| 發表于 2013-5-19 15:36:17 | 只看該作者
  油儲蟲子 發表于 2013-5-18 16:38
  不錯,加油!

  歡迎轉帖
  7#
  發表于 2013-5-23 21:57:54 | 只看該作者
  好東西啊
  8#
  發表于 2013-5-24 10:35:25 | 只看該作者
  石大儲運 發表于 2013-5-23 21:57
  好東西啊

  好東西
  9#
  發表于 2013-6-13 10:40:24 | 只看該作者
  給力呀
  10#
  發表于 2013-6-13 16:05:25 | 只看該作者
  太好了 正找著呢
  您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

  本版積分規則

  掃碼訪問手機版

  QQ of Webmaster|關于我們|網站地圖|手機版|無圖版|油氣儲運網 (魯ICP備11007657號-3)

  GMT+8, 2022-10-29 00:55 , Processed in 0.044066 second(s), 14 queries , Gzip On, Memcache On.

  Powered by Discuz! X3.4

  © 2001-2018 Comsenz Inc.

  快速回復 返回頂部 返回列表
  AV色综合

  <em id="rj9jb"><acronym id="rj9jb"></acronym></em>